Ograniczenie odpowiedzialności

Czytając i zaznajamiając się z treścią tego bloga rozumiesz, że:

  • ma on charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny,
  • składa się wyłącznie z treści o charakterze ogólnym,
  • nie jest ani poradą budowlaną, ani wykładnią prawa budowlanego,
  • autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do jego treści,
  • autor bloga nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczonej treści,
  • autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany zamieszczonych treści,
  • autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy osób trzecich w jakimkolwiek zakresie,
  • autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi osób udzielających wywiadu na łamach tego bloga w jakimkolwiek zakresie.