Polityka prywatności

Drodzy Klienci

Ewa Matuszak, będąca właścicielką strony internetowej www.babazbudowy.pl, uznaje za najwyższą wartość dbanie o bezpieczeństwo przetwarzania danych Użytkowników.

Administrator Danych osobowych („Administrator”)

BAI Ewa Matuszak, NIP: 9542599050; ul. Brukselska 11B/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt z Administratorem

email: kontakt@babazbudowy.pl

Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, dodać komentarz na blogu, skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych w formularzu kontaktowym, a w przypadku zawarcia umowy o wykonanie usługi danych potrzebnych do jej zrealizowania. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych ze świadczeniem usług zawartych na stronie babazbudowy.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy świadczenia usług, realizacja zamówień, zawieranie umowy o dzieło, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy świadczenia usług.

Poprzez kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej oraz przesyłając zapytanie przez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo, w treści wiadomości możesz przekazać także inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych poniżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

Potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi pod wskazany adres poczty elektronicznej (kontakt@babazbudowy.pl).

Przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy firmy, adresu lub siedziby.

Jakie dane są przetwarzane przez Administratora

Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”. Dane firmy w tym nip i regon podczas zawierania umowy.

Jaki jest okres przetwarzania

Twoje dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona lub w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną.

Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych, księgowych dotyczących zakupu.

Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.

Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez którąkolwiek ze stron.

Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona.

Komu mogą być przekazywane dane

Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.:

 1. Kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Operatorzy płatności.
 3. Operatorom pocztowym – kurierzy i poczta dostarczający zakupione towary.
 4. Dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie.
 5. Podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.
 6. Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe).
 7. Google LLC., który jest operatorem narzędzia analitycznego Google Tag Manager, monitorującego zachowania użytkowników na stronie internetowej, w tym aktywność użytkowników wchodzących w interakcje z reklamami w ramach sieci reklamowej Google.
 8. Facebook Ireland Ltd., który jest operatorem narzędzia analitycznego Facebook Pixel (Piksel Facebooka), który pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz monitoruje zachowania użytkowników na stronie internetowej oraz dostosowuje treść reklam do preferencji Kupującego.
 9. Dostawcy narzędzi z zakresu e-mail marketingu (np. newsletter, platforma webinarowa itp.)

Umożliwiamy możliwość skorzystania z funkcji społecznościowych, m.in. udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Prawa klienta w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Dostępu do Twoich danych osobowych.
 2. Żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 3. Sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadnione.
 4. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 5. Wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Informacja o obowiązku lub dobrowolności

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Pliki cookies

Strona babazbudowy.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Administratora. Pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy statystycznej, która pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

„stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
a) usunąć pliki cookies,
b) blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) statystycznym,
b) marketingowym.

Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą usunięte po ich zapisaniu przez Odwiedzającego stronę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

Pod poniższymi adresami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@babazbudowy.pl .

Polityka zostaje na stronie www.babazbudowy.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie Administratora.


Ostatnia aktualizacja 30.04.2022